De Titanium Uil serie

Spannende fictie, gebaseerd op de nieuwste berichten uit de media met een mix van fantasy en humor!

gallery/banner tuwk

 

 

Schrijversbezoek

 


Leerlingen ook zelf aan de slag!

Zie ook www.uitgeverijbuitenzorg.nl

Dit schrijversbezoek doe ik in combinatie met een leuke haikuwedstrijd en/of discussie waar de leerlingen direct kans maken om dit boek te winnen. Per klas zal er steeds één winnaar zijn. Bovendien krijgt iedereen een mooie zelfontworpen boekenlegger. Het tarief voor deze bezoeken is vanaf € 55,00 per klas/lesuur. Dit is inclusief het te winnen boek, dat een winkelwaarde heeft van € 13,95, en exclusief de reiskosten. 
Hieronder vindt u het A en het B tarief. Alleen bibliotheken en basisscholen kunnen in aanmerking komen voor het B tarief.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks bellen tussen 9.00 uur en 17.00 uur naar Uitgeverij Buitenzorg, tel. 0341-454201, of mailen naar uitgeverijbuitenzorg@gmail.com 
 
Tarief A € 55,00
 
Ik vertel iets over het boek, en over de geheimzinnige organisatie De Titanium Uil. Daarna vertel ik iets over de hoofdpersonen. 
Dan lees ik een stuk voor van ongeveer 10 minuten.
 
Interactief gedeelte: Gelegenheid om vragen te stellen over het boek. Korte discussie over de mogelijkheden in de toekomst n.a.v de geheimzinnige organisatie: De Titanium Uil. 
 
Interactief gedeelte:Haikuwedstrijd.
Uitleg van de haikuwedstrijd, en uitdelen materiaal.
 
Er wordt met de klas geoefend. De haiku’s of verhaaltjes worden ter plekke gemaakt of naderhand door de leerkracht verzameld en ingestuurd. Per klas is er één winnaar die het boek Ivanne gaat winnen. Voor alle leerlingen uit de groep zijn er boekenleggers van De Titanium Uil serie.
De school wordt geïnformeerd over de winnaars. De leerlingen hebben twee weken de tijd om in te sturen of in te leveren bij de leerkracht en krijgen hiervoor duidelijke instructies.

Dit bezoek duurt ongeveer een lesuur en is bedoeld voor een normale groepsgrootte. Het is wel de bedoeling dat er een docent aanwezig is. Eventueel zijn er blokuren mogelijk. 
 
Tarief B € 75,00
 
Hetzelfde als tarief A, echter uitgebreider of desgewenst met een schrijfworkshop. Er kan worden voorgedragen uit de gemaakte werken. Dit bezoek duurt maximaal 1 ½ uur en wordt vooral gebruikt door bibliotheken en groep 8.
De haikuwedstrijd heeft met het verhaal te maken, de schrijfwedstrijd met het genre.

Algemene informatie
 
Het is fijn als de leerlingen van te voren hebben nagedacht over de vragen die zij willen stellen en deze website hebben bekeken.
Eventueel kunnen de haiku’s van te voren worden geoefend met een docent. Tijdens het bezoek wordt gebruik gemaakt van het schoolbord. 
 
Het is mogelijk om een extra boek per deelnemende groep mee te bestellen met een aantrekkelijke korting. Deze boeken neem ik dan mee met het schrijversbezoek. Het boekIvanne kost in de winkel € 13,95.
 
 
Blokuur voor de onderbouw
met verdieping.
 
Afhankelijk van het niveau kan er naast de wedstrijd een discussie over mogelijkheden in de toekomst plaatsvinden, waarin een stukje uitleg over
nanotechnologie, NBIC en mensverbetering aan vooraf gaat.
Het verhaal speelt zich af in 2040.


Diamanten droom
Hij wordt in een grot verstopt 
Todat je hem vindt
 
Jel Zoutewelle